تنگی مجاری ادراری چیست؟ بررسی علت، علائم و روش های درمان آن