مدت زمان مصرف مکمل پس از عمل لاغری اسلیو و بای پس معده چقدر است؟ اهمیت توجه به مدت زمان مصرف مکمل ها بعد از عمل های لاغری