فتق یا هرنی چیست؟| انواع فتق، علت ایجاد، علائم و روش های درمان و پیشگیری از آن