دلایل خونریزی لثه، روش های درمان و پیشگیری از خونریزی لثه