چرا آمبولی بعد از عمل اسلیو رخ می دهد؟ + 8 تا راه های پیشگیری از بروز آمبولی پس از عمل اسلیو